top of page
 Tootefotod 
Tootefotode puhul eelistan tegutseda looduses loomuliku valgusega, kuid muidugi nõuab iga projekt oma lähenemist ning ka stuudios pildistamisel on oma võlu. 
Suurim omapära selliste projektide puhul on rahulik tempo, sest saan endamisi rahulikult nokitseda ja mõelda uusi huvitavaid lähenemisi toote jäädvustamisele. 
 

Küsi pakkumist!

Saa kiiresti fotograaf enda projektile!

Tänud kirjutamast!
bottom of page